Dlaczego jakość powietrza wewnętrznego ma również znaczenie w biurach?

Jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych pozostawia wiele do życzenia, a rosnąca świadomość społeczna determinuje konieczność jej poprawy oraz zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i komfortowych warunków pracy. Rozwiązaniem są certyfikowane i wydajne urządzenia filtrujące powietrze. 

Nie wymóg, ale troska o pracowników

Aktualne przepisy kodeksu pracy nie obligują nikogo do wyposażenia biura w urządzenia oczyszczające powietrze. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 207 § 2 kp „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.” Zatem warto potraktować wyposażenie biura w oczyszczacz jako formę troski o zdrowie pracowników, szczególnie z uwagi na fakt, że w pomieszczeniach biurowych mamy styczność z wieloma czynnikami zanieczyszczającymi powietrze.

Jak się okazuje jakość, powietrza w biurze ma ogromne znaczenie dla pracowników. „Badania British Council for Offices” wskazują, że niemal połowa pracowników nie jest zadowolona z jakości powietrza w tego typu pomieszczeniach, a jednocześnie uważa czystość za jeden z najważniejszych czynników wpływający na ich komfort w miejscu pracy.

Rosnąca świadomość na temat jakości powietrza, którym oddychamy i jej wpływu na nasz organizm, sprawia, że oczyszczacz powietrza w domu dla wielu osób jest standardem. Można więc przypuszczać, że na przestrzeni kilku lat podobnie stanie się w biurach. 

Co wpływa na jakość powietrza w biurze?

Zanieczyszczenia obecne w powietrzu możemy podzielić na te, które napływają do budynku z zewnątrz (składniki smogu, a także alergeny takie jak pyłki roślinne) oraz te, które zostały wytworzone wewnątrz pomieszczenia. Ponadto w biurze bardziej niż w domu jesteśmy narażeni na szkodliwe grzyby, bakterie i wirusy. Z uwagi na większą liczbę osób przebywających w takim pomieszczeniu oraz występowanie powierzchni, które nie zawsze są regularnie i dokładnie sprzątane (w tym urządzenia elektryczne i ich okolice), istnieje większe ryzyko kontaktu z czynnikami wywołującymi choroby. 

Najlepszym wyjściem jest wyposażenie biura w certyfikowane urządzenie oczyszczające powietrze, które zostało przystosowane do działania na dużej przestrzeni biurowej i upora się zarówno ze szkodliwymi pyłami, jak i zanieczyszczeniami cząsteczkowymi oraz biologicznymi.

Comments are closed.