Testy

Testy

Dla urządzeń airq2 przeprowadzono szereg testów wewnętrznych.

Dla urządzenia airq2 przeprowadzono szereg testów wewnętrznych, m.in.:

Testy wewnętrzne w pomieszczeniach firm – sala konferencyjne i biura

Redukcja cząsteczek wielkości 3 mikrometrów z 8000 na 1000 w czasie 2h.

Testy porównawcze wewnętrzne podczas targów ANTYCOVID EXPO

Badanie zanieczyszczenia cząsteczkami wielkości 1 mikrometra hali targowej i równoczesne
porównanie z pomieszczeniem wydzielonym na stoisku Venture Industries – graniczna na hali 44 mikrogramy na metr sześcienny, graniczna na stoisku 1 mikrogram na metr sześcienny.

Wewnętrzne prowadzone w różnego typu pomieszczeniach (np. salony fryzjerskie, palarnie papierosów)

Maksymalny spadek do 94% bez czynnika ludzkiego do 80% przy przepływie czynnika ludzkiego