Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Dane Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest airQ2 Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków, KRS 0000628750, NIP 945-219-65-90, REGON 364965400.

Jeśli chce Pani/Pan skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, prosimy o wiadomość na adres e-mail: biuro@airq2.pl.

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam w ramach formularza kontaktowego/kontaktu w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Panią/Pana za pośrednictwem panelu służącego do kontaktu na stronie https://airq2.pl/kontakt/ oraz w celach handlowych i promocyjnych, na co poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego wyraża Pani/Pan zgodę. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez airQ2.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi realizowanie przez nas konkretnych usług, dla których te dane osobowe miały być zebrane.

III. Rodzaj danych

W związku ze skorzystaniem z panelu kontaktowego przetwarzać będziemy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu.

IV. Prawa przysługujące użytkownikowi

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ostatni raz kontaktowała się Pani/Pan z nami.

VI. Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom

Dostęp do danych osobowych, przetwarzanych w związku z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Panią/Pana oraz w celach handlowych i promocyjnych, będą miały wyłącznie osoby upoważnione. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być operator pocztowy, firmy kurierskie oraz firmy informatyczne.